Tommy's lov
(Klubbens vedtægter)

Disse vedtægter skal ses som et sæt praktiske spilleregler for vores klub og ydermere som en hyldest til studieværten over alle studieværter, som DR på skammelig vis har fyret, Tommy Troelsen.

§1 Klubbens navn er: Tipsklubben Tommy T's minde

§2 stk. 1. Klubbens hovedformål er:

  1. At tippe/oddse en fortjeneste
  2. At spise og drikke meget (naturligvis altid flæskesteg og god rødvin med mere).
  3. At svine hinanden til med alt fra dårlig tipning til uanstændig tilberedning af middagsmaden.
  4. I en til stadighed mer travl og ligeberettiget verden at dyrke lidt mandefælleskab af mere uskyldig karakter…
§2 stk. 2. Formanden (Johnny Larsen) og Næstformanden (Steen Asmussen) er uvæltelige og er valgt for livstid.

§3 stk. 1. Klubben mødes efter behov og lyst, dog skal medlemmer/ prospects mødes mindst 1 gange om året, nemlig når tipssæsonen for engelske kampe starter / eller slutter. Det skal på disse datoer tilstræbes (evt. ved at gå på pub) at dagens tipskamp ses live.

§3 stk. 2. De obligatoriske møde går på tur medlemmer/prospects imellem, startende hos Formanden.

§3 stk. 3. Udeblivelse fra de obligatoriske møder vil medføre tilsvining og evt. ved gentagelse eksklusion.

§4 stk. 1. Der tippes/oddset en adgangen. Tipperen bestemmer suverænt hvilket system der bliver spillet den pågældende uge. Indsatsen er kr. 200,- per uge.

§4 stk. 2. Da alle medlemmer/prospects er på nettet, skal ugens (vinder)kupon indskrives på klubbens website af ugens tipper, således at de øvrige medlemmer/prospects senest fredag kl. 12:00 (CET) kan se ugens kupon.

§4 stk. 3. Ugens tips/odds resultater skal indskrives på klubbens website således at det er muligt at føre statistik med klubbens udvikling.

§4 stk. 4. Klubbens indtægter sponsorere diverse generalforsamlinger og lignde møder, og overskuddet tilfalde medlemmerne/prospects ligeligt. Hvis det utænkelige skulle ske, at klubben ikke har overskud, bliver møderne finansieret af medlemmerne/prospects selv, subsidiært skal der ansøges om at få del i tipsmidlerne.

§4 stk. 5. Hvis det lykkes klubben at opnå en præmie til en værdi af mere end 20.000 DKK, skal en del af denne præmie gå til en rejse til tipningens moderland England, hvor vi naturligvis skal overvære en tipskamp (helst mellem Tottenham & Liverpool).

§4 stk. 6. Ved sæsonafslutning kåres årets bedste tipper (udfra kriterier som indtjent præmie, forrentning, almen social indsats, med mere), og denne person bliver udstyret med en pokal som skal stå fremme i privaten. Kåringen foretages af sidste sæsons bedste tipper. Denne kåring vil populært blive kaldt: Årets Silverfox som en hyldest til Tommy Troelsen!

§4 stk. 7. Sæsonens bedst indtjende tipper (målt ved forrentning) få æren at tippe for kr. 500,- i den efterfølgende sæson som et engangsbet. Gevinsten af dette tip indgår ikke i statistikken for den pågældende sæson. Der er meget stor prestige forbundet med dette engangsbet.

§4 stk. 8. Mindste odds der SKAL spilles er 1,00. Hvis der spilles tips 12 eller 13, gælder mindste odds kravet ikke.

§4 stk. 9. En pågældende ugens tips/bet skal være afsluttet i den efterfølgende uge inden Mandag kl. 23:59.

§4 stk. 10. Tipsrækkefølgen bestemmes udfra placeringen i den forgående sæson, således at den tipper med den højeste forrentning, starter først og så fremdeles. I de sidste antal uger som der er medlemmer i klubben afgøres rækkefølgen i disse uger, af stillingen (målt ved forrentningen) i ugerne før. Således at den tipper med den højeste forrentning starter først og den tipper med den laveste forrentning afslutter sæsonen.

§4 stk. 11. Tipssæsons længe kan variere i takt med fodboldsæsonens turneringer. Generalforsamlingen fastlægger datoen for indeværende sæsons afslutning og datoen for start af den efterfølgende sæson.

§4 stk. 12. I tilfælde af, at et indgået bet/væddemål annulleres af det benyttede bettingselskab, og indskuddet derfor tilbagebetales tipperen i forholdet 1:1, vil det være muligt for tipperen, inden for en periode af 7 døgn, at hjemtage et nyt bet, for den i det annullerede væddemål fastsatte sum.

§5 stk. 1. Hvis klubben opløses vil et eventuelt overskud tilfalde medlemmerne ligeligt.

§5 stk. 2. Ved selvvalgt medlemsophør bortfalder alle rettigheder til klubbens opsparede midler.

§5 stk. 3. Ved dødsfald (ikke selvvalgt) tilfalder en ligelig andel bodet. Andelens størrelse udgør klubbens opsparede midler divideret med antallet af medlemmer.

§6 stk. 1. Ved eventuelt underskud i klubben, der ikke kan dækkes af de opsparede midler, hæfter alle klubbens medlemmer kollektivt og personligt for disse udgifter.