Fra en svunden tid ...



Næstformanden i køkkenet


De unge år ...